Spółka Akcyjna

Dla dużych graczy

Spółka akcyjna stanowi atrakcyjne rozwiązanie dla dużych przedsięwzięć gospodarczych. Jest najbardziej zaawansowanym rodzajem spółki handlowej.

Kapitał spółki akcyjnej wnoszą akcjonariusze. Pozwala to na pozyskanie funduszy na działalność od licznej grupy osób, inwestujących w spółkę poprzez objęcie akcji. Spółki akcyjne mogą być również dostosowane do obrotu akcjami na giełdzie.

Akcjonariusze upoważnieni są w zamian do otrzymywania określonego udziału w zyskach spółki (tzw. dywidendy).

Do założenia spółki akcyjnej wymagane jest wniesienie kapitału zakładowego w wysokości co najmniej 100.000,00 złotych. Powoduje to, że spółka akcyjna nie jest równie powszechną formą prowadzenia działalności jak spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, pomimo że w spółce akcyjnej również zniesiona jest odpowiedzialność akcjonariuszy za zobowiązania zaciągnięte przez spółkę.

Akcjonariusze nie biorą udziału w bieżącym zarządzie spółką. W tym zakresie kompetencje przekazywane są zarządowi, kontrolowanemu przez radę nadzorczą.

Kluczowe dla spółki decyzje mogą wymagać uchwały walnego zgromadzenia akcjonariuszy.

Wiele istotnych elementów dotyczących funkcjonowania spółki akcyjnej może regulować jej statut (w przypadku spółek akcyjnych nie mamy do czynienia z umową, tylko statutem). Ze względu na zaawansowaną formułę działania, również proces zakładania spółki akcyjnej jest bardziej czasochłonny i złożony.

W wyniku tego na obecnym etapie nie jest możliwe założenie spółki w systemie S24 (drogą elektroniczną).

Należy pamiętać, że zakładanie oraz obsługa spółek akcyjnych wymaga kompleksowej i szczegółowej znajomości przepisów prawa.

Oferta


  • Przygotowanie statutu spółki
  • Przygotowanie dokumentów niezbędnych do rejestracji spółki
  • Rejestracja spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym
  • Zgłoszenie od Urzędu Skarbowego (NIP-8)
  • Zgłoszenie rzeczywistych beneficjentów do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych

Cena: 2.500,00 zł/netto (cena podstawowa)


Opłata sądowa oraz ogłoszenie w MSiG: 600,00

Minimalny kapitał zakładowy: 100.000,00

Rabat na dalszą obsługę prawną


Założenie spółki z nasza pomocą to nie tylko preferencyjna stawka. To także rabat na dalszą obsługę prawną. O szczegółach dowiesz się przy zakładaniu spółki.

Kontakt

Kontakt

Formularz kontaktowy

Dane kontaktowe

Kreator Spółek Sp. z o.o.
NIP: 1133012936

ul. Francuska 9A / 1
03-906 Warszawa

(+48) 782 372 464

biuro@kreatorspolek.pl

(+48) 782 372 464