Spółka Jawna

Dobra dla małych i na start

Spółka jawna jest podstawową formą działalności przewidzianą w kodeksie spółek handlowych dla przedsięwzięć realizowanych przez więcej niż jedną osobę.

Uregulowania dotyczące jej funkcjonowania stosuje się w wielu przypadkach do innych spółek osobowych z uwagi na ich uniwersalny charakter. Osobowy charakter spółki oznacza, że kluczowe znaczenie dla jej funkcjonowania mają personalnie wspólnicy, a nie wnoszony przez nich kapitał.

Każdy ze wspólników spółki jawnej jest uprawniony do jej reprezentowania w stosunkach z kontrahentami. Każdy wspólnik ma także prawo i obowiązek prowadzić sprawy spółki, czyli zarządzać jej bieżącą działalnością. W sprawach ważniejszych potrzebna jest jednak zgoda wszystkich wspólników na podjęcie określonych czynności.

Konsekwencją przyjęcia tych rozwiązań jest także pełna odpowiedzialność każdego ze wspólników za zobowiązania spółki własnym majątkiem wobec osób trzecich. Odpowiedzialność ta aktualizuje się, gdy majątek spółki nie jest wystarczający na pokrycie długów.

Zasadą wynikającą z ustawy jest ponadto istnienie równego udziału wspólników w zyskach oraz stratach spółki. Reguła ta może podlegać modyfikacji w umowie spółki. Zmiana zazwyczaj polega na wprowadzeniu określonej przez samych wspólników proporcji udziału w zyskach bądź też wyłączeniu danego wspólnika od partycypacji w stratach poniesionych przez spółkę.

Niewątpliwą zaletą spółki jawnej jest stosunkowo prosty model działania, elastyczność w zakresie umownego uregulowania zasad funkcjonowania spółki, a także brak podwójnego opodatkowania. To ostatnie oznacza, że podatkiem dochodowym obciążane są wyłącznie zyski wspólników wynikające z udziału w spółce, a nie dochód samej spółki.

Wszystkie te elementy sprawiają, że spółka jawna może być dedykowaną formą prowadzenia działalności w jej początkowej fazie. Spółka jawna sprawdzi się również w przypadku małych biznesów, które nie generują dużego ryzyka gospodarczego. Ryzyko to mogłoby z łatwością przełożyć się na majątek osobisty wspólników, czego świadomi przedsiębiorcy powinni unikać.

Dla osób rozpoczynających działalność w formie spółki jawnej dość powszechne znaczenie mają niższe koszty obsługi księgowej, zwłaszcza w porównaniu ze spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, gdzie wymagane jest prowadzenie pełnej księgowości. Czynnika tego nie należy jednak przewartościowywać.

Rozpoczęcie prowadzenia działalności w ramach spółki jawnej zawsze warto rozważyć w świetle ryzyka gospodarczego w danej branży. W przestrzeni prawnej spółek istnieją bowiem rozwiązania, które mogą sprawdzić się w tym zakresie lepiej niż spółka jawna.

Oferta


  • Przygotowanie statutu spółki
  • Przygotowanie dokumentów niezbędnych do rejestracji spółki
  • Rejestracja spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym
  • Zgłoszenie od Urzędu Skarbowego (NIP-8)
  • Zgłoszenie rzeczywistych beneficjentów do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych

Cena: 800,00 zł/netto (cena podstawowa)


Opłata sądowa oraz ogłoszenie w MSiG: 350,00/600,00 (zależnie od trybu rejestracji)

Rabat na dalszą obsługę prawną


Założenie spółki z nasza pomocą to nie tylko preferencyjna stawka. To także rabat na dalszą obsługę prawną. O szczegółach dowiesz się przy zakładaniu spółki.

Kontakt

Kontakt

Formularz kontaktowy

Dane kontaktowe

Kreator Spółek Sp. z o.o.
NIP: 1133012936

ul. Francuska 9A / 1
03-906 Warszawa

(+48) 782 372 464

biuro@kreatorspolek.pl

(+48) 782 372 464