Spółka Komandytowa

Wschodząca gwiazda wśród spółek

W ostatnich latach na rynku zauważalny jest wzrost zainteresowania spółką komandytową. Pośród przedsiębiorców świadomość jej funkcjonowania wciąż nie jest wysoka, ale prawnicy coraz częściej proponują tę formułę dla różnego rodzaju przedsięwzięć biznesowych.

Wynika to z kilku czynników.

Spółka komandytowa jest spółką osobową. Oznacza to, że jej dochody nie są opodatkowane jak w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Opodatkowaniu podlegają wyłącznie zyski wspólników spółki. Nie zachodzi zatem problem podwójnego opodatkowania.

Reguła ta sama w sobie nie wyjaśnia jednak fenomenu spółki komandytowej. Podwójne opodatkowanie nie występuje przecież także w spółce jawnej, partnerskiej, czy nawet działalności jednoosobowej.

Najistotniejsze znaczenie ma w tym kontekście podział na wspólników ponoszących pełną odpowiedzialność za zobowiązania spółki oraz tych, którzy tej odpowiedzialności nie ponoszą.

Wspólnicy ponoszący odpowiedzialność za zobowiązania spółki nazywani są komplementariuszami.

Wspólnicy zasadniczo zwolnieni z tej odpowiedzialności to komandytariusze.

Komplementariusze mają prawo reprezentowania spółki komandytowej oraz prowadzenia jej spraw. Dlatego ich odpowiedzialność za jej zobowiązania jest pełna.

Z kolei komandytariusze nie mają prawa reprezentowania spółki oraz prowadzenia jej spraw. Wnoszą wyłącznie określone wkłady, co uprawnia ich do udziału w zyskach.

Odpowiedzialność komandytariuszy ogranicza się jedynie do tzw. sumy komandytowej, czyli określonego kwotowo w umowie „pułapu odpowiedzialności”. Jeśli komandytariusz wniesie wkład pokrywający lub przewyższający wysokość zadeklarowanej sumy komandytowej, nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania spółki. Jedyne, co może stracić, to wniesiony wkład.

Taki podział odpowiedzialności wśród wspólników umożliwia zastosowanie konstrukcji, która z jednej strony zapewnia realne ograniczenie ryzyka prowadzonej działalności, a z drugiej jest atrakcyjna pod względem podatkowym. Jest nią zawarcie umowy spółki komandytowej, w której komplementariuszem pozostaje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, a komandytariuszami osoby fizyczne zainteresowane wyłącznie wypłatą zysków.

W takiej konfiguracji podmiotem ponoszącym pełną odpowiedzialność za zobowiązania jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w której odpowiedzialność jak sama nazwa wskazuje jest ograniczona. Prowadzi to do znaczącego obniżenia ryzyka gospodarczego wspólników będących osobami fizycznymi.

Za wyborem spółki komandytowej przemawia także jej uniwersalny charakter. Duża dowolność objawia się między innymi w zakresie umownego podziału zysków wśród wspólników. Dlatego też wykorzystywana jest zarówno przy prowadzeniu mniejszych biznesów, jak i np. przedsięwzięć deweloperskich.

Z uwagi na mnogość rozwiązań mogących towarzyszyć zakładaniu i funkcjonowaniu spółki komandytowej, przed rozpoczęciem działalności w tej formie warto skorzystać z profesjonalnego doradztwa.

Oferta


  • Przygotowanie statutu spółki
  • Przygotowanie dokumentów niezbędnych do rejestracji spółki
  • Rejestracja spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym
  • Zgłoszenie od Urzędu Skarbowego (NIP-8)
  • Zgłoszenie rzeczywistych beneficjentów do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych

Cena: 800,00 zł/netto (cena podstawowa)


Opłata sądowa oraz ogłoszenie w MSiG: 350,00/600,00 (zależnie od trybu rejestracji)

Rabat na dalszą obsługę prawną


Założenie spółki z nasza pomocą to nie tylko preferencyjna stawka. To także rabat na dalszą obsługę prawną. O szczegółach dowiesz się przy zakładaniu spółki.

Kontakt

Kontakt

Formularz kontaktowy

Dane kontaktowe

Kreator Spółek Sp. z o.o.
NIP: 1133012936

ul. Francuska 9A / 1
03-906 Warszawa

(+48) 782 372 464

biuro@kreatorspolek.pl

(+48) 782 372 464