Komandytowo-Akcyjna

Spółka osobowa i kapitałowa w jednym

Spółka komandytowo – akcyjna czasy największej popularności na polskim rynku ma już za sobą. Wynika to ze zmian podatkowych wprowadzonych z początkiem 2014 r.

Od 1 stycznia 2014 r. komandytowo – akcyjna stała się jedyną spółką osobową podlegającą opodatkowaniu w zakresie uzyskanych dochodów. W konsekwencji, co do zasady zachodzi w niej zjawisko podwójnego opodatkowania – najpierw opodatkowany jest dochód spółki, a następnie podatek nalicza się od wypłaty zysków na rzecz wspólników (choć zachodzą tu różnice pomiędzy sposobem opodatkowania akcjonariuszy i komplementariuszy).

Nie zmienia to faktu, że ten rodzaj spółki stanowi bardzo interesujące połączenie elementów charakterystycznych dla spółek osobowych i kapitałowych. Może stanowić alternatywę dla osób, które nie chcą decydować się na równie duże przedsięwzięcie jak założenie spółki akcyjnej albo planują przekształcenie się w spółkę akcyjną dopiero na określonym etapie działalności.

Spółka komandytowo – akcyjna jest prostsza w zarządzaniu, ma o połowę mniejszy minimalny kapitał zakładowy (50.000,00 zł), a przy małym akcjonariacie nie musi posiadać rady nadzorczej.

Podobnie jak w przypadku spółki komandytowej, w komandytowo – akcyjnej występują dwa typy wspólników.

Pierwszym z nich jest komplementariusz.

Komplementariusz pozostaje uprawniony do reprezentowania spółki oraz prowadzenia jej spraw. Ponosi przy tym nieograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania spółki komandytowo – akcyjnej. Ma prawo udziału w walnym zgromadzeniu nawet w przypadku, gdy nie jest jednocześnie akcjonariuszem spółki.

Drugim typem wspólnika jest akcjonariusz.

Nie ponosi on odpowiedzialności za zobowiązania spółki. Na skutek objęcia akcji po określonej wartości akcjonariusz uczestniczy w zyskach spółki. Jest również uprawniony do udziału w walnym zgromadzeniu, które decyduje o najistotniejszych sprawach spółki.

Sposób funkcjonowania spółki komandytowo – akcyjnej jest w znacznej mierze uzależniony od treści jej statutu. Statut może w szczególności określać sposób udziału w zyskach pomiędzy poszczególnymi wspólnikami, który nie musi być proporcjonalny do wniesionych przez nich wkładów. Daje to przestrzeń do elastycznych rozwiązań.

Mając na względzie, że spółka komandytowo – akcyjna łączy w sobie dwa odrębne reżimy prawne – spółek osobowych i kapitałowych – przed podjęciem działalności w tej formule zdecydowanie zaleca się skorzystanie z profesjonalnego doradztwa.

Oferta


  • Przygotowanie statutu spółki
  • Przygotowanie dokumentów niezbędnych do rejestracji spółki
  • Rejestracja spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym
  • Zgłoszenie od Urzędu Skarbowego (NIP-8)
  • Zgłoszenie rzeczywistych beneficjentów do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych

Cena: 1.200,00 zł/netto (cena podstawowa)


Opłata sądowa oraz ogłoszenie w MSiG: 600,00

Minimalny kapitał zakładowy: 50.000,00

Rabat na dalszą obsługę prawną


Założenie spółki z nasza pomocą to nie tylko preferencyjna stawka. To także rabat na dalszą obsługę prawną. O szczegółach dowiesz się przy zakładaniu spółki.

Kontakt

Kontakt

Formularz kontaktowy

Dane kontaktowe

Kreator Spółek Sp. z o.o.
NIP: 1133012936

ul. Francuska 9A / 1
03-906 Warszawa

(+48) 782 372 464

biuro@kreatorspolek.pl

(+48) 782 372 464