Kreator Spółek

Kreator Spółek

Zakładanie spółki jeszcze nigdy nie było tak proste. Ty przekazujesz nam najważniejsze założenia. My przekuwamy je na umowę, projektujemy wszystkie niezbędne dokumenty i przeprowadzamy Cię przez proces rejestracji w sądzie.

Kreator Spółek ma za zadanie ułatwić nam komunikację. Może także pomóc Ci podjąć najważniejsze decyzje dotyczące struktury działania spółki.

Kreator spółki Jawnej

Spółka jawna jest podstawową formą działalności przewidzianą w kodeksie spółek handlowych dla przedsięwzięć realizowanych przez więcej niż jedną osobę.

Uregulowania dotyczące jej funkcjonowania stosuje się w wielu przypadkach do innych spółek osobowych z uwagi na ich uniwersalny charakter. Osobowy charakter spółki oznacza, że kluczowe znaczenie dla jej funkcjonowania mają personalnie wspólnicy, a nie wnoszony przez nich kapitał.

- Dowiedz się więcej

Oferta:

  • Przygotowanie statutu spółki
  • Przygotowanie dokumentów niezbędnych do rejestracji spółki
  • Rejestracja spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym
  • Zgłoszenie od Urzędu Skarbowego (NIP-8)
  • Zgłoszenie rzeczywistych beneficjentów do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych

Cena: 800,00 zł/netto (cena podstawowa)


Opłata sądowa oraz ogłoszenie w MSiG: 600,00

Opłata sądowa oraz ogłoszenie w MSiG: 350,00/600,00 (zależnie od trybu rejestracji)


Wypełnij formularz:Skorzystaj z tabeli PKD jeśli masz wątpliwości.%

%Kontakt

Kontakt

Formularz kontaktowy

Dane kontaktowe

Kreator Spółek Sp. z o.o.
NIP: 1133012936

ul. Francuska 9A / 1
03-906 Warszawa

(+48) 782 372 464

biuro@kreatorspolek.pl

(+48) 782 372 464