Kreator Spółek

Kreator Spółek

Zakładanie spółki jeszcze nigdy nie było tak proste. Ty przekazujesz nam najważniejsze założenia. My przekuwamy je na umowę, projektujemy wszystkie niezbędne dokumenty i przeprowadzamy Cię przez proces rejestracji w sądzie.

Kreator Spółek ma za zadanie ułatwić nam komunikację. Może także pomóc Ci podjąć najważniejsze decyzje dotyczące struktury działania spółki.

Kreator spółki komandytowo-akcyjnej

Spółka komandytowo – akcyjna czasy największej popularności na polskim rynku ma już za sobą. Wynika to ze zmian podatkowych wprowadzonych z początkiem 2014 r.

Od 1 stycznia 2014 r. komandytowo – akcyjna stała się jedyną spółką osobową podlegającą opodatkowaniu w zakresie uzyskanych dochodów. W konsekwencji, co do zasady zachodzi w niej zjawisko podwójnego opodatkowania – najpierw opodatkowany jest dochód spółki, a następnie podatek nalicza się od wypłaty zysków na rzecz wspólników (choć zachodzą tu różnice pomiędzy sposobem opodatkowania akcjonariuszy i komplementariuszy).

- Dowiedz się więcej

Oferta:

  • Przygotowanie statutu spółki
  • Przygotowanie dokumentów niezbędnych do rejestracji spółki
  • Rejestracja spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym
  • Zgłoszenie od Urzędu Skarbowego (NIP-8)
  • Zgłoszenie rzeczywistych beneficjentów do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych

Cena: 1.200,00 zł/netto (cena podstawowa)


Opłata sądowa oraz ogłoszenie w MSiG: 600,00

Minimalny kapitał zakładowy: 50.000,00


Wypełnij formularz:Skorzystaj z tabeli PKD jeśli masz wątpliwości.%Kontakt

Kontakt

Formularz kontaktowy

Dane kontaktowe

Kreator Spółek Sp. z o.o.
NIP: 1133012936

ul. Francuska 9A / 1
03-906 Warszawa

(+48) 782 372 464

biuro@kreatorspolek.pl

(+48) 782 372 464