Spółka Partnerska

Spółka dla wybranych

Specyfika spółki partnerskiej wynika z jej szczególnego przeznaczenia. Nie każdy może bowiem prowadzić działalność w tej formie.

Wspólnicy, zwani również partnerami, mogą założyć spółkę tego rodzaju w celu wykonywania w niej wolnego zawodu.

Partnerami w spółce mogą być osoby uprawnione do wykonywania zawodów:

  • adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego, notariusza, rzecznika patentowego;
  • lekarza, lekarza dentysty, lekarza weterynarii, pielęgniarki, położnej, aptekarza, fizjoterapeuty;
  • architekta, inżyniera budownictwa;
  • biegłego rewidenta, brokera ubezpieczeniowego, maklera papierów wartościowych, doradcy inwestycyjnego, księgowego, rzeczoznawcy majątkowego;
  • tłumacza przysięgłego.

Zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych, w spółce partnerskiej możliwe jest wykonywanie więcej niż jednego wolnego zawodu. Oznacza to, że możliwe jest np. utworzenie spółki partnerskiej architektów i inżynierów budownictwa.

Istotą spółki partnerskiej jest uregulowanie, zgodnie z którym partner nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania spółki powstałe w związku z wykonywaniem przez pozostałych partnerów wolnego zawodu w spółce, jak również za zobowiązania spółki będące następstwem działań lub zaniechań osób zatrudnionych przez spółkę. Odpowiedzialność taka może zostać przewidziana jedynie w umowie spółki.

Pozwala to na uniezależnienie działalności poszczególnych wspólników od ewentualnych zaniechań pozostałych partnerów, przy jednoczesnym zachowaniu wspólnego charakteru przedsięwzięcia. W szczególności dotyczy to równego udziału w zyskach, o ile jego podział nie został inaczej uregulowany w umowie.

Spółkę partnerską może reprezentować każdy z jej wspólników, chyba że co innego wynika z zawartej pomiędzy nimi umowy.

Mimo że spółka partnerska zaliczana jest do spółek osobowych, interesującym rozwiązaniem może być wprowadzenie w niej instytucji zarządu, który jest typowy dla spółek kapitałowych (spółek z o.o. czy akcyjnych). W takiej konfiguracji partnerzy tracą prawo samodzielnego reprezentowania spółki. W skład zarządu musi jednak wchodzić co najmniej jeden z partnerów. W pozostałym zakresie członkami zarządu mogą być także osoby trzecie (np. zawodowi menadżerowie).

Poza zawodami prawniczymi, gdzie spółka partnerska cieszy się dużą popularnością, po jej rozwiązania chętnie sięgają także architekci, lekarze dentyści czy lekarze podstawowej opieki zdrowotnej.

Oferta


  • Przygotowanie statutu spółki
  • Przygotowanie dokumentów niezbędnych do rejestracji spółki
  • Rejestracja spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym
  • Zgłoszenie od Urzędu Skarbowego (NIP-8)
  • Zgłoszenie rzeczywistych beneficjentów do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych

Cena: 800,00 zł/netto (cena podstawowa)


Opłata sądowa oraz ogłoszenie w MSiG: 600,00

Rabat na dalszą obsługę prawną


Założenie spółki z nasza pomocą to nie tylko preferencyjna stawka. To także rabat na dalszą obsługę prawną. O szczegółach dowiesz się przy zakładaniu spółki.

Kontakt

Kontakt

Formularz kontaktowy

Dane kontaktowe

Kreator Spółek Sp. z o.o.
NIP: 1133012936

ul. Francuska 9A / 1
03-906 Warszawa

(+48) 782 372 464

biuro@kreatorspolek.pl

(+48) 782 372 464