Spółka Z O.O.

Królowa wśród spółek

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością stanowi najchętniej wybierany rodzaj spółki w Polsce. Przyczyn jej popularności wśród przedsiębiorców jest wiele.

Do najważniejszych należy ograniczenie ryzyka wynikającego z prowadzonej działalności. Podstawową zasadą rządzącą spółką z o.o. jest brak odpowiedzialności wspólników za jej zobowiązania. Wspólnicy wnoszą do spółki wkłady, mogą uczestniczyć w podejmowaniu kluczowych dla jej rozwoju decyzji, ale gdy dojdzie do upadłości spółki lub zadłużenia ponad aktywa, majątek osobisty wspólników pozostaje bezpieczny.

Jest to ogromy atut, z którego zwykle nie skorzystają wspólnicy spółek osobowych czy przedsiębiorcy jednoosobowi.

Za zobowiązania spółki może odpowiadać w określonych sytuacjach zarząd, który prowadzi jej bieżącą działalność.

Popularność spółki z o.o. wynika również z ogólnego przeświadczenia, że taka forma prowadzenia biznesu jest bardziej zaawansowana niż działalność jednoosobowa czy spółki osobowe. Cieszy się ona zatem większym poważaniem wśród kontrahentów.

Przedsiębiorcy chętnie wybierają spółkę z o.o., gdyż jej założenie nie wiąże się z dużymi kosztami oraz wymaganiami prawnymi. Minimalny kapitał zakładowy na poziomie 5.000,00 zł nie stanowi wysokiej kwoty nawet dla osób rozpoczynających działalność.

Spółkę z o.o. można także założyć jednoosobowo, co stanowi ułatwienie, gdy chcemy działać samodzielnie i nie mamy wspólnika.

Liczne korzyści wynikające z prowadzenia działalności w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością mają jednak również swoją cenę. Dla większości przedsiębiorców realnym problemem wymagającym rozważenia jest kwestia podwójnego opodatkowania.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w znaczeniu prawnym stanowi odrębny byt. Dlatego jej dochody są opodatkowane. Z kolei gdy wspólnik chce wypłacić swój zysk wynikający z udziału w spółce (tzw. dywidendę), musi odprowadzić podatek od tego zysku. Powoduje to, że najpierw opodatkowany jest dochód generowany przez spółkę, a następnie dochód wspólnika z przysługującego mu udziału.

Niejednokrotnie prowadzi to do konieczności zręcznego zarządzania wydatkami spółki oraz odkładania wypłaty dywidendy w czasie.

Mimo że spółka z ograniczoną odpowiedzialnością cechuje się z pozoru prostą konstrukcją, szereg mechanizmów jej działania wymaga kompleksowej znajomości przepisów prawa.

Oferta


  • Przygotowanie umowy spółki
  • Przygotowanie dokumentów niezbędnych do rejestracji spółki
  • Rejestracja spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym
  • Zgłoszenie do Urzędu Skarbowego (NIP-8)
  • Zgłoszenie rzeczywistych beneficjentów do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych

Cena: 750,00 zł/netto (cena podstawowa)


Opłata sądowa oraz ogłoszenie w MSiG: 350,00/600,00 (zależnie od trybu rejestracji)

Minimalny kapitał zakładowy: 5.000,00

Rabat na dalszą obsługę prawną


Założenie spółki z nasza pomocą to nie tylko preferencyjna stawka. To także rabat na dalszą obsługę prawną. O szczegółach dowiesz się przy zakładaniu spółki.

Kontakt

Kontakt

Formularz kontaktowy

Dane kontaktowe

Kreator Spółek Sp. z o.o.
NIP: 1133012936

ul. Francuska 9A / 1
03-906 Warszawa

(+48) 782 372 464

biuro@kreatorspolek.pl

(+48) 782 372 464